Oferta dla przedsiębiorstw i spółek pragnących podnieść swój poziom zabezpieczeń lub zadbać o sytuację wewnątrz firmy.

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy

Uzyskujemy informacje związane z działalnością gospodarczą i jej strukturami. Materiały mogą mieć różną formę - zdjęć, nagrań czy dokumentów. Informacje w nich zawarte stanowią cenne źródło wiedzy o konkurencji lub potencjalnych partnerach. Oferujemy również pomoc w zabezpieczeniu swoich informacji wrażliwych przed takimi działaniami z zewnątrz.

Wykrywanie nieuczciwej konkurencji

Kompetetywność rynku jest oczywista, lecz niektórzy przedsiębiorcy posuwają się za daleko, by zdobyć przewagę nad konkurencją. Specjaliści od spraw marketingu i wywiadu gospodarczego sprawdzą, czy firma klienta jest celem nieuczciwych i potencjalnie nielegalnych działań oraz wytłumaczą, jak zabezpieczyć się przed takimi atakami, oraz podejmą kroki przeciwdziałające im.

Sprawdzanie kontrahentów, klientów i pracowników

Wykrywanie i udowadnianie prób oszustwa czy kradzieży to kolejna usługa, jaką świadczy Europejskie Biuro Detektywistyki i Bezpieczeństwa. Rozległe badanie środowiska pracy i weryfikacja twierdzeń kontrahentów to tylko niektóre z działań które wykonamy, by zapewnić bezpieczeństwo firmy i jej transakcji.

Wykrycie i przeciwdziałanie korupcji i zagrożeniom wewnętrznym

Oferujemy sprawdzenie i analizę struktur przedsiębiorstwa pod kątem objawów korupcji, zaniedbania, oszustwa i celowych działań na szkodę firmy, dyktowanych z zewnątrz jak i powstających wewnątrz przedsiębiorstwa. Następnie proponujemy kroki mające na celu usunięcie zagrożenia i zabezpieczenia się przed kolejnymi.