Wykrycie i Przeciwdziałanie Korupcji I Zagrożeniom Wewnętrznym

Oferujemy sprawdzenie i analizę struktur przedsiębiorstwa pod kątem objawów korupcji, zaniedbania, oszustwa i celowych działań na szkodę firmy, dyktowanych z zewnątrz jak i powstających wewnątrz przedsiębiorstwa. Następnie proponujemy kroki mające na celu usunięcie zagrożenia i zabezpieczenia się przed kolejnymi.