Wykrywanie Nieuczciwej Konkurencji

Kompetetywność rynku jest oczywista, lecz niektórzy przedsiębiorcy posuwają się za daleko, by zdobyć przewagę nad konkurencją. Specjaliści od spraw marketingu i wywiadu gospodarczego sprawdzą, czy firma klienta jest celem nieuczciwych i potencjalnie nielegalnych działań oraz wytłumaczą, jak zabezpieczyć się przed takimi atakami, oraz podejmą kroki przeciwdziałające im.