Ustalanie rzetelnych materiałów dowodowych w przeróżnej formie. Współpraca z organami ścigania celem ujawniania sprawców przestępstw.

Przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu

Współpracujemy z klientem i wspieramy działania służb, celem zabezpieczenia materiałów dowodowych w sprawach o pobicia, napaści i innych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Naszym priorytetem jest kompleksowe wsparcie klienta oraz wspomaganie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Przestępstwa przeciwko wolności

Poszukujemy osób porwanych czy przetrzymywanych wbrew własnej woli, pomagamy ofiarom szantażu i innych form ograniczania wolności. Europejskie Biuro Detektywistyczne wielokrotnie współpracowało z Policją co umożliwia skuteczne i dynamiczne działanie.

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Rozumiemy, jak delikatne są sprawy związane z przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Lata doświadczeń zarówno w służbach bezpieczeństwa jak i w sektorze prywatnym nauczyły nas, jak postępować mając do czynienia z prześladowaniem, stalkingiem, napaścią czy napastowaniem seksualnym.

Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

Jest wiele form naruszania czyjejś prywatności lub poufności danych firmy. Takie działania mogą prowadzić do wielu poważnych konsekwencji. W ramach ujawniania sprawców, zwalczania oraz przeciwdziałania przestępstwom związanych z informacjami i ich ochroną oferujemy swoje wieloletnie doświadczenie i wiedzę.

Przestępstwa przeciwko mieniu

Wiemy, dzięki pracy przy wielu sprawach tego rodzaju, jak odnaleźć osoby odpowiedzialne za kradzież, wandalizm czy rabunek. Zabezpieczamy wiarygodne materiały, mogące stanowić dowód w sądzie. Wyjaśnimy, jak zabezpieczyć swój dobytek, miejsce pracy i dom oraz zapewnić ochronę osobistą i swoim bliskich.