Przestępstwa Przeciwko Ochronie Informacji

Jest wiele form naruszania czyjejś prywatności lub poufności danych firmy. Takie działania mogą prowadzić do wielu poważnych konsekwencji. W ramach ujawniania sprawców, zwalczania oraz przeciwdziałania przestępstwom związanych z informacjami i ich ochroną oferujemy swoje wieloletnie doświadczenie i wiedzę.