Przestępstwa Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności

Rozumiemy, jak delikatne są sprawy związane z przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Lata doświadczeń zarówno w służbach bezpieczeństwa jak i w sektorze prywatnym nauczyły nas, jak postępować mając do czynienia z prześladowaniem, stalkingiem, napaścią czy napastowaniem seksualnym.