Przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu

Współpracujemy z klientem i wspieramy działania służb, celem zabezpieczenia materiałów dowodowych w sprawach o pobicia, napaści i innych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Naszym priorytetem jest kompleksowe wsparcie klienta oraz wspomaganie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.